RWE Energija

RWE Energija je hrvatska kompanija u stopostotnom vlasništvu RWE Hrvatska. Prvi je opskrbljivač električne energije u Republici Hrvatskoj koji za kućanstva i poslovne korisnike nudi ponudu konkurentnu po pitanju cijene i kvalitete usluge.

Opširnije

RWE Plin

RWE Plin je hrvatska kompanija u stopostotnom vlasništvu RWE Hrvatska. Osnovna djelatnost je opskrba plinom sa individualiziranim pristupom prema svakom korisniku. Opskrba je dostupna u cijeloj Hrvatskoj, bez obzira na čiju distribucijsku mrežu ste spojeni.

Opširnije